menuu_gio_hang_new.png Giỏ hàng
  • Xem giỏ hàng
0 Sản phẩm Tổng tiền : VNĐ
2008-2015
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Đánh giá Samsung Galaxy Note 5: trưởng thành hơn cả tính năng và tư tưởng
Khi trưởng thành hơn, con người ta thường hay bỏ đi những thói ngông của tuổi trẻ, trầm tính hơn, sử dụng những công cụ tối giản nhưng được việc thay vì dùng các thiết bị đa chức năng mà mỗi cái chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu. Galaxy Note 5 cũng vậy, nó tập trung làm tốt nhất những gì có thể làm, cắt bỏ các chức năng râu ria đi để trở thành một thiết bị bản lĩnh, từng trải hơn.